मध्यप्रदेश के राज्यपाल | madhya pradesh ke rajypaal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल | madhya pradesh ke rajypaal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल

क्रमांक नाम अवधि
1 श्री बी. पट्टाभि सीतारमैया 01.11.1956    to   13.06.1957
2 श्री हरी विनायक पटास्कर 14.06.1957    to   10.02.1965
3 श्री के.सी. रेड्डी 11.02.1965    to   02.02.1966
4 जस्टिस पी.वी. दीक्षित (एक्टिंग) 03.02.1966    to   09.02.1966
5 श्री के.सी. रेड्डी 10.02.1966    to   07.03.1971
6 श्री सत्यनारायण सिन्हा 08.03.1971    to   13.10.1977
7 श्री निरंजन नाथ वांचू 14.10.1977    to   16.08.1978
8 चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा 17.08.1978    to   29.04.1980
9 श्री भगवत दयाल शर्मा 30.04.1980    to   25.05.1981
10 जस्टिस जी.पी. सिन्हा (एक्टिंग) 26.05.1981    to   09.07.1981
11 श्री भगवत दयाल शर्मा 10.07.1981    to   20.09.1983
12 जस्टिस जी.पी. सिन्हा (एक्टिंग) 21.09.1983    to   07.10.1983
13 श्री भगवत दयाल शर्मा 08.10.1983    to   14.05.1984
14 श्री के.एम. चान्डी 15.05.1984    to   30.11.1987
15 जस्टिस एन.डी. ओझा (एक्टिंग) 01.12.1987    to   29.12.1987
16 श्री के.एम. चान्डी 30.12.1987    to   30.03.1989
17 श्रीमती सरला ग्रेवाल 31.03.1989    to   05.02.1990
18 कुंवर मेहमूद अली खान 06.02.1990    to   23.06.1993
19 डॉ. मोहम्मद शफी कुरैशी 24.06.1993    to   21.04.1998
20 डॉ. भाई महावीर 22.04.1998    to    06.05.2003
21 श्री राम प्रकाश गुप्त 07.05.2003    to    01.05.2004
22 श्री कृष्ण मोहन सेठ (एक्टिंग) 02.05.2004    to    29.06.2004
23 डॉ. बलराम जाखड़ 30.06.2004    to    29.06.2009
24 श्री रामेश्वर ठाकुर 30.06.2009    to    07.09.2011
25 श्री रामनरेश यादव 08.09.2011    to    07.09.2016
26 श्री ओ.पी. कोहली 08.09.2016    to    22.01.2018
27 श्रीमती आनंदीबेन पटेल 23.01.2018    to    continuing
 madhypradesh ki jalvayu part 2

BUY

 madhypradesh ki jalvayu part 2

BUY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
error: Content is protected !!